Informacja dla podmiotów ubiegających się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy.

 

 

Lp.

Termin naboru wniosków

Termin realizacji wniosku

1.

25 – 29 maja

II - IV kwartał 2015

 

 

          Złożone wnioski będą podlegały ocenie komisji powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy wg kryteriów określonych w obowiązującym Regulaminie w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy. Realizowane będą te wnioski, które uzyskają największą akceptację komisji oceniającej. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej www.praca-olesnica.pl oraz

w siedzibie urzędu i filiach.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja w szczególności bierze pod uwagę:

1)     zmianę w zatrudnieniu (dot. spadku zatrudnienia w okresie 6 m-cy przed złożeniem wniosku),

2)     zmianę w zatrudnieniu w przypadku podmiotów, które w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku otrzymały refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski podmiotów, u których nie wystąpił spadek zatrudnienia,

3)     korzystanie  z pomocy finansowej ze środków publicznych,

4)     racjonalność  zakupów  na  nowo  utworzone  stanowisko  pracy:

a)     zgodność wydatków z tworzonym stanowiskiem pracy,

b)    realność proponowanych cen wyposażenia tworzonego stanowiska pracy
w odniesieniu do proponowanych cen rynkowych,

5)     deklarowany  wkład własny podmiotu,

6)     liczbę osób o określonych we wniosku kwalifikacjach, zarejestrowanych w urzędzie jako  osoby bezrobotne,

7)     współpracę  z urzędem  w zakresie zgłaszanych wolnych miejsc pracy.

 

Ponadto informujemy, że preferowane będą wnioski podmiotów, które w obecnej chwili nie mają zawartych umów o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Oleśnica, dn. 25.05.2015r.

PUP Oleśnica - Wiadomościhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss.htmlplCopyright PUP Oleśnica<![CDATA[Nabór na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1130.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1130.htmlThu, 20 Jul 2017 08:51:50 +0200<![CDATA[Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1129.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1129.htmlThu, 13 Jul 2017 09:15:14 +0200<![CDATA[Chcesz szybko powrócić na rynek pracy? Nie czekaj- odwiedź nas już dziś !]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1128.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1128.htmlTue, 11 Jul 2017 13:02:34 +0200<![CDATA[Podnieś swoje kwalifikacje!]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1126.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1126.htmlFri, 7 Jul 2017 07:49:16 +0200<![CDATA[Zapraszamy na giełdę pracy na stanowisko pracownika produkcji]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1127.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1127.htmlFri, 7 Jul 2017 09:17:27 +0200<![CDATA[Informacja o uchyleniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1125.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1125.htmlWed, 5 Jul 2017 12:01:53 +0200<![CDATA[Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1124.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1124.htmlFri, 30 Jun 2017 14:19:29 +0200<![CDATA[Warsztaty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu harmonogram zajęć na III kw. 2017r.]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1123.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1123.htmlThu, 29 Jun 2017 08:02:04 +0200<![CDATA[Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1122.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1122.htmlTue, 27 Jun 2017 14:12:47 +0200<![CDATA[Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia 27.06.2017]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1121.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1121.htmlThu, 22 Jun 2017 15:20:57 +0200<![CDATA[Rejestracja przez internet]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1118.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1118.htmlMon, 19 Jun 2017 12:32:22 +0200<![CDATA[Chcesz szybko powrócić na rynek pracy? Nie czekaj- odwiedź nas już dziś !]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1119.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1119.htmlMon, 19 Jun 2017 13:09:02 +0200<![CDATA[Stopa bezrobocia w województwach]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1120.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1120.htmlMon, 19 Jun 2017 13:13:26 +0200<![CDATA[Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1116.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1116.htmlFri, 9 Jun 2017 13:58:29 +0200<![CDATA[Dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej]]>http://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1114.htmlhttp://www.praca-olesnica.pl/main/rss/idn:1114.htmlTue, 6 Jun 2017 10:04:02 +0200